MEDYCYNA SPORTOWA

Orzecznictwem sportowym dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21. r.ż. oraz dla zawodników pomiędzy 21. a 23. r.ż. zajmuję się w Centrum Medycznym Gamma.

Zapraszam na wizytę z wynikami odpowiednich badań, których lista znajduje się poniżej:

TABELA

Na wizytę należy przyjść 20 min wcześniej celem wypełnienia ankiety dot. stanu zdrowia oraz przeprowadzenia podstawowych badań (m.in. waga, wzrost, ciśnienie krwi).

Dzieci i młodzież poniżej 18 r.ż. mogą być badane tylko w obecności rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego (Med Sportowa. Rozp. MZ dot. zakresu badań lekarskich)